inhoud De samensteller van deze Genealogie Lemckert probeert inzicht te verschaffen in de historie van de familie Lemckert, een geslacht waarvan de Nederlandse stamvader zich in de achttiende eeuw vanuit Duitsland in Den Haag vestigde. De twee oudste kinderen van deze stamvader kwamen terecht in Amsterdam en Rotterdam, van hen zijn er geen nazaten meer. De jongste zoon trouwde in Den Haag, woonde in Rijswijk, Rotterdam en Wateringen om daarna in Loosduinen terecht te komen; alle thans levende Lemckerts behoren tot zijn nageslacht. Een van zijn kinderen trouwde in de negentiende eeuw met een Roomse vrouw waardoor een Protestantse én een Katholieke tak ontstond. Voor zover bekend wonen er thans leden van de familie in Nederland, Duitsland, Amerika, Canada en Australië. Omdat we ernaar streven een database te creëren waarin ook de huidige Lemckerts zijn opgenomen, wordt het zeer op prijs gesteld als u de gegevens van u zelf en de generatie voor u zou willen doormailen zodat de aansluiting kan worden gemaakt met de tot dusver bekende familieleden.

Ganz besondere Grüße an alle DEUTSCHE Besucher.
Wenn Sie etwas dazu beitragen könnten um die Verbindung zwischen der auf dieser Seite aufgeführte Personen mt dem Familiennahmen LEHMKER und in Deutschland lebende Personen mit dem Familiennahmen LEHMKER herzustellen, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Ein E-Mail reicht!

Op deze site vindt u ook gegevens over de familie Plasman, de families Zwart en Visser (vanwege onze moeder), en de families Visser en Akse (onze schoonouders).
Gegevens van personen die ná 1915 geboren zijn worden alleen vermeld na expliciete toestemming.

HENK LEMCKERT

Enige informatie over:
Ernestus Albrecht Lemcker 1700-1745, een huzaar
Ernestus Albrecht Lemcker 1700-1745, een huzaar (idem)
Johann Willem Hendrik Lemckert 1819-1884
Johan Theodorus Lemckert (1789-1862)